2017.03.18 Dennyse's 15th Birthday - Elite Photo Lounge