2015.05.17 Bravo Co. 640th ASB Family Day - Elite Photo Lounge